— Jeg vil fortsatt gå til søksmål mot Åsne. Det er ingen endring i det spørsmålet. Men jeg vil samtidig vurdere å bygge et bibliotek i Kabul sammen med henne, sier Shah Muhammad Rais til Aftenposten på telefon fra den afghanske hovedstaden. I løpet av det neste halve året skal han til bokmesser i India og Vancouver i Canada. - Og når jeg kommer til Vancouver i slutten av april, kan jeg godt tenke meg å treffe Åsne, sier Shah Muhammad Rais. - Men Åsne må jo også komme hit til Kabul for å se på en tomt for et eventuelt bibliotek og snakke med afghanske myndigheter. Det er ikke mulig å si så mye om et Kabul- bibliotek uten å møte henne først.