I årevis har Sissel Mortensen følt seg dum. I 1967 begynte hun som tannhelsesekretær på en skoletannklinikk, og mange ganger om dagen pustet hun inn kvikksølvdamp når hun varmet opp kobberamalgam. Beskyttelse hadde hun ikke. I dag sliter hun med konsentrasjonsvansker, søvnproblemer, svimmelhet, hodepine og hukommelsesproblemer.— Ungene mine kaller meg bare "lappedama" fordi jeg må ha huskelapper for alt mulig. Jeg har følt meg dum fordi jeg sliter mye mer enn andre for å lære. Selvfølelsen er blittderetter. Man føler seg litt liten, sukker hun.

Misdannelser.

I kvikksølvstudien fra St. Olavs Hospital kommer det frem at kvinnelige tannleger og tannhelsesekretærer kan ha født flere barn med misdannelser enn kontrollgruppen.- Det ble rapportert om flere misdannelser, men ut fra denne undersøkelsen kan vi ikke trekke noen klare konklusjoner. Vi synes imidlertid at det er såpass alvorlig at vi vil se nærmere på resultatene, sier Hilt. Han har søkt om penger for å se om det kan være en sammenheng.- Det kan være flere misdannelser blant barn av tannhelsepersonell på grunn av kvikksølveksponering, men det kan også være andre faktorer som spiller inn, fremholder Hilt.Ifølge Hilt vil eventuelle misdannelser som følge av ytre påvirkning, som regel ha skjedd tidlig i fosterstadiet. Tidligere forskning har ikke vist noen sterk sammenheng mellom eksponering for metallisk kvikksølv og misdannelser.

Ville til bunns.

For to år siden uttalte Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen at det ikke skulle stå på penger for å komme til bunns i kvikksølvsaken.- Så langt har han ikke bevilget én eneste krone; det var den forrige regjeringen som kom med penger til dette forskningsprosjektet. Den sittende regjeringen må nå legge penger på bordet slik at man kan finne ut om barna har fått skader, sier Gerd Bang-Johansen fra Tannhelsesekretærenes forbund.

- Statens ansvar.

I en delrapport tidligere i år het det at tannhelsepersonell som er blitt eksponert for kvikksølv i arbeidet, kan ha fått senskader i form av blant annet konsentrasjons- og hukommelsesvansker. Nå er sluttrapporten ferdig.- De nye resultatene svekker ikke konklusjonene vi kom med forrige gang, forteller professor Bjørn Hilt.Hilts rapport kan få stor betydning for tannhelsepersonell som mener at de er blitt syke. Ingen tannlegeassistenter har fått yrkesskadeerstatning i Norge.- Mange har vært syke i årevis, og de er alltid blitt avvist og mistrodd. Derfor er det viktig at Staten nå tar et ansvar, mener Bang-Johansen.

Erstatningsskred.

— Det hersker ikke lenger tvil om at tannhelsesekretærer som er blitt syke, har rett til yrkesskadeerstatning, sier Mette Nord fra Fagforbundet.Fagforbundet forbereder nå 200 erstatningssaker, mens Tannhelsesekretærenes forbund har rundt 300 kvinner som vil søke om erstatning. Det kan imidlertid bli flere.I rapporten heter det at opp til 3 prosent av tannhelsesekretærene som deltok i undersøkelsen, kan ha fått de nevnte helseskadene. På landsbasis skal rundt 10 000 kvinner ha jobbet som tannhelsesekretærer i den aktuelle perioden.I første omgang vil man søke om erstatning etter yrkesskadebestemmelsene, men Fagforbundet vurderer også å saksøke arbeidsgiverne og staten.- Arbeidsgiverne har et erstatningsansvar i forhold til arbeidsmiljøet, mens staten godkjente arbeidsmetodene og bruken av amalgam, påpeker advokat fra Fagforbundet, Anne Gry Rønning-Aaby.

Ble mistrodd.

Sissel Mortensen har aldri skjønt hva som feilte henne. Legene fant ikke noe, og hun følte at hun ikke ble tatt på alvor. Noen mente at hun gjorde seg til.- Det var vondt, og jeg fikk dårlig selvtillit, hvisker Mortensen. Jevnlig kikker hun på huskelappen hun har med.Men så leste hun i Aftenposten om andre tannhelsesekretærer som slet med de samme problemene.- Jeg kjente meg igjen. Det var fint å få vite at jeg ikke er dum, og at det er en grunn til at jeg er slik.

- Ungene mine kaller meg bare "lappedama" fordi jeg må ha huskelapper for alt mulig, sier Sissel Mortensen (57). I 1967 begynte hun som tannhelsesekretær, og pustet inn kvikksølvdamp daglig.
JON-ARE BERG-JACOBSEN