Barn som opplever vold og overgrep som barn blir oftere syke senere i livet

En undersøkelse viser at barn som blir utsatt for vold eller overgrep, blir sykere som voksne.

salesposter