Utenriksdepartementet sendte tirsdag kveld ut en pressemelding, der de tar avstand fra Russlands anerkjennelse av de to omstridte områdene.

— Norge beklager at Russland nå anerkjenner de georgiske utbryterområdene Abkhasia og Sør-Ossetia som uavhengige stater, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre i pressemeldingen.

Vil ha fredelige midler

- Norge vektlegger fredelige midler for å bilegge konflikter i Europa, basert på FN-paktens forutsetning om respekt for territoriell integritet. En russisk anerkjennelse av de georgiske utbryterområdene bryter med disse prinsippene. Det er ikke et konstruktivt bidrag til en langsiktig og fredelig løsning av konflikten, og rokker ved fundamentet for våpenhvileavtalen som er inngått, sier Støre.

— Norge kan ikke se at det er et akseptabelt folkerettslig grunnlag for en slik anerkjennelse. Norges støtte til georgisk territoriell suverenitet står ved lag, sier utenriksministeren.

— Jeg er bekymret for de videre regionale og internasjonale konsekvenser det russiske vedtaket kan få. Det er viktig å motvirke en ytterligere tilspissing av konfliktnivået, og medvirke til gjenopptakelse av konstruktivt politisk samarbeid, sier utenriksministeren.

Internasjonal fordømmelse

Russland har heller ikke høstet mye annen internasjonal støtte for sin beslutning om å anerkjenne utbryterrepublikkene.

USAs president George W. Bush sier at områdene må fortsette å være en del av georgisk territorium.

Også andre vestlige land, NATO og EU har fordømt Russlands beslutning.