Bjurstrøm innførte nylig vandelssjekk av ansatte i skjermede bedrifter. Men kravet gir ikke tilbakevirkende kraft. «Vi kan ikke ta levebrødet fra helt hederlige personer som har begått noe utilforlatelig i sin tid», forklarte Bjurstrøm.

Fremskrittspartiet, Barneombudet og Norsk forbund for utviklingshemmede krever at alle som jobber med sårbare mennesker får sjekket rullebladet.

– Folk som begår drap og seksuelle overgrep er ikke normalt hederlige folk. De bør stoppes i å jobbe i barnehager og skjermede virksomheter, der det er fare for gjentakelse. De bør på sparken, sier Frps sosialpolitiske talsmann på Stortinget, Robert Eriksson, til Dagbladet.

Heller ikke Norsk Forbund for utviklingshemmede, Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende (LUPE) eller Barneombudet skjønner regjeringens logikk i at man ikke skal kunne luke ut overgrepsdømte blant alle ansatte som jobber med barn eller utviklingshemmede.

– Jeg er ikke enig i at noen som har drept eller voldtatt noen er hederlige. Sikkerhet må gå foran alt. Det er ingen menneskerett å få jobbe med barn, sier barneombud Reidar Hjermann.

Barnelege Geir Borgen ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress mener det er etisk betenkelig hvis de straffedømtes rettssikkerhet og stillingsvern skal gå foran hensyn til barn.

– Jeg er enig med Bjurstrøm i at også kriminelle bør få en ny sjanse. Problemet er at vi vet at overgripere gjerne forgriper seg igjen. Det er barna våre det går ut over. Her ofrer vi barna på rettferdighetens alter, sier Borgen.