— Jeg er skeptisk til konkurranseutsetting. Jeg tror kundegrunnlaget er for lite til at flere selskaper vil kunne tjene penger på togtrafikk i Norge, sier Inghild Vanglo. Hun reiser ofte med nattoget til Kristiansand, og er glad for at NSB ikke la ned tilbudet da de vurderte det for et års tid siden. Nå er hun fornøyd med både punktlighet og standard på togene.- Det er veldig praktisk å reise med tog. Jeg ønsker å beholde toget, og prøver å gjøre mitt ved å reise mye med tog. Prisene må ned, men jeg tror at større konkurranse til syvende og sist vil gå ut over de reisende, sier hun. Vanglo mener at hvis NSB mister de attraktive og store strekningene, så må staten øke subsidiene, slik at det blir mulig å opprettholde de mindre strekningene.Henny Oddveig Kveen Brustad er student, og mener pris er avgjørende for at studenter skal velge å reise med tog. - Får jeg ikke grønn avgang, velger jeg å reise på annen måte. Det tror jeg gjelder mange studenter, sier hun.Brustad mener NSB burde hatt bedre tak på togdrift enn det de faktisk har. - I det siste har det gått feil vei med NSB. Jeg tror at for eksempel den svenske jernbanen kan slå NSB på pris, og at det derfor ikke er dumt å slippe andre selskaper til, sier hun.