I dag startet rettssaken mot psykiater Pål Herlofsen og psykolog John Sandstrøm i Oslo tingrett.Herlofsen nektet straffskyld på alle punkter, mens Sandstrøm

.Begge står tiltalt for grov korrupsjon, etter at de ifølge påtalemakten skal ha solgt uriktige legeerklæringer til flere kriminelle, som skulle brukes til soningsutsettelse, soningsavbrudd eller lettere soning.

DN-avsløring

Det var Dagens Næringsliv som avslørte saken, og dannet grunnlag for at det ble iverksatt etterforskning.I dag begynte Herlofsen på sin forklaring i retten.Artikkelen ble referert fra flere ganger av aktor, og det ble brukt lang tid på å gjøre rede for kontakten Herlofsen hadde hatt med journalisten fra Dagens Næringsliv, som da utga seg for å være en kriminell som ville slippe unna en seks måneder lang fengselsstraff – og derfor trengte en legeerklæring.Les en forkortet versjon av artikkelen i Dagens Næringsliv her.

Lydbånd-strid

DN har tatt opp journalistens møte med de to helsearbeiderne på lydbånd. Det har lenge vært strid om lydbåndet kan spilles i retten.Lagmannsretten har slått fast at DN ikke kan pålegges å utlevere lydbåndet, men kjennelsen er påkjært til Høyesterett, ifølge advokat Tor Erling Staff.Men i første omgang vil retten få høre redigerte lydklipp fra møtene, der blant annet navnet på en kilde er blitt anonymisert.Men i dag røpet aktor navnet på personens navn under rettssaken.

Blåste kilde

I den opprinnelige artikkelen til DN kommer det frem at journalisten, som introduserer seg under et falskt navn, hilser fra en kriminell venn for å få innpass hos de to helsearbeiderne. Vennen er ikke navngitt.Den aktuelle personen er også innkalt som vitne, fordi han ifølge påtalemakten er en av "pasientene" som har fått utskrevet en falsk erklæring.Da aktor spurte Herlofsen om journalisten faktisk henviste til denne personen i møte med ham, svarte Herlofsen at han ikke helt sikkert kunne bekrefte dette.Men aktor mente at det ville komme frem i det redigerte lydopptaket som skal spilles av i retten senere.— Navnet på denne personen er tatt ut fra lydbåndet av Dagens Næringsliv med henvisning til at det er kilde, men det er altså (navnet på kilden) det her er snakk om, sa aktor, statsadvokat Jørn Sigurd Maurud, i retten.Dette skapte reaksjoner blant flere av journalistene som befant seg på tilhørerbenken.- Jeg kan ikke bekrefte aktors påstand om hvem som skal ha vært vår kilde i saken, sier sjefredaktør i Dagens Næringsliv Amund Djuve til Aftenposten.no.Utover det ønsker ikke Djuve å kommentere saken.

Nekter skyld

Herlofsen har hele tiden bedyret sin uskyld, og gjentok dette i klartekst i retten i dag.- Jeg har ikke skrevet ut falske legeerklæringer, sa han i retten.- Jeg hadde et genuint ønske om å hjelpe familien i den situasjonen som ble beskrevet. Han presenterte et kritisk bilde som jeg kjente igjen, sa Herlofsen med henvisning til erklæringen han skrev til DN-journalisten.Journalisten hadde oppgitt til Herlofsen at han ville ha en erklæring basert på vanskelige hjemmeforhold.Herlofsen ble spurt ut flere ganger om hvordan han kunne skrive ut en legeerklæring for journalisten på bakgrunn av de opplysningene han satt med.Herlofsen skrev ut erklæringen kun basert på informasjon han fikk fra journalisten, uten å kontrollere opplysningene med andre kilder.

- Hadde ingen grunn til å mistro

— I retrospekt ser jeg at jeg burde bedt om mer dokumentasjon. Men jeg hadde ingen grunn til å mistro ham på det han sa. Jeg forstod ikke at dette var en løgnhals, sa Herlofsen.I erklæringen hadde Herlofsen nærmest satt en psykisk diagnose på journalistens kone, uten å ha møtt henne, og han tilførte hun var blitt henvist til Distriktspsaykiatrisk senter – angivelig uten å ha fått informasjon om dette.Herlofsen vil også forklare seg i retten på torsdag, og Sandstrøm er ventet å forklare seg på fredag.Til mandag skal den aktuelle journalisten vitne i retten.I tillegg er det innkalt flere kjente personer i det kriminelle miljøet som vitner. Tor Erling Staff sådde i retten i dag tvil om vitnenes troverdighet, siden alle hadde oppnådd påtaleunnlatelse.