Bøndenes inntekter falt 4.800 kroner

Regnskapstallene til norske bønder viser at gjennomsnittsbonden hadde en inntektsnedgang på nesten 5.000 kroner i fjor.

salesposter