• Brannen i bildekkene førte til kraftig røykutvikling. FOTO: FREDRIK NORDBY

Brann ved kontorbygg på Snarøya

Bildekk i full fyr.

salesposter