Oslo tingrett har sagt ja til at presse, fornærmede og etterlatte kan følge med under rettsmøtet mandag. Kjennelsen ble imidlertid anket inn for Borgarting lagmannsrett av politiet og bistandsadvokatene, og retten skal ta sin avgjørelse torsdag.

Onsdag besøkte forsvarer Geir Lippestad klienten sin i fengselet, og de snakket blant annet om hva som skal skje mandag.

– Han ble informert om at det ut fra Oslo tingretts kjennelse er åpnet for at pressen skal kunne være til stede. Han sier at han gruer seg til å møte så mye folk, men er helt klart positiv til at det blir åpen rett, sier Lippestad til VG.