Etter at det ble innført skjerpede sikkerhetsregler på landets flyplasser 6. november i fjor ble det forbudt å ta med mer enn 100 milligram flytende væske gjennom sikkerhetskontrollen.

Beslagene gjøres hos passasjerer som har med seg brennevin og vin i håndbagasjen. På Svalbard blir det de ansatte på flyplassen som kan nyte godt av beslagene.

– Det finnes ikke regler for dette. Securitas gjør jobben og bringer det som blir beslaglagt til meg, og det er jeg som tar avgjørelsen om hva som videre skjer, sier lufthavnsjef Ole M. Rambech til Svalbardposten.

Ifølge Rambech kan det dreie seg om 5-6 flasker i uken. Overskuddet fra vinlotteriet går til velferdsarbeid.

– Årsaken er at jeg ikke finner det forsvarlig økonomisk å sende dette til fastlandet for destruering, sier Rambech.

Til sammenligning blir all beslaglagt alkohol på Oslo Lufthavn Gardermoen sendt til destruering.