• Det er i Brussel avgjørelsene fattes. Derfor er vi der, sier Bellonas Frederic Hauge.

-I tre av firesaker vi vil arbeide med i fremtiden, er det i Brussel avgjørelsene blir tatt. Norske politikere er lite interessert i det som skjer i Europa. Samtidig løper norske aktører rundt og leter etter forskningsmidler fra EU. En skremmende holdning. Man må bidra for å få, sier Bellona-leder Frederic Hauge.Bellona er høyst til stede i Brussel. Organisasjonen er opptatt av resultater, og har forlengst trappet ned kontakten med Stortinget. I stedet arbeider Hauge og hans folk direkte opp mot beslutningstagerne. Dem finner man ikke i Oslo.-Jeg tror vi treffer medlemmer av kommisjonen oftere enn hva norske ministre gjør. Tilstedeværelse i Brussel er faktisk det mest kostnadseffektive vi gjør, sier Hauge. Han støtter helhjertet forslaget om et eget stortingskontor i Brussel.-Det ville være veldig viktig. Man oppnår ikke det samme ved å knytte seg opp mot utenrikstjenesten eller å reise mer opp og ned til Brussel. Norsk næringsliv og organisasjoner burde bruke betydelig mer på å arbeide inn mot EU-systemet, sier Hauge.

Mange på plass

Bellona har i dag to ansatte i Brussel, og planlegger bemanningsøkning. Miljøorganisasjonen er ikke alene. Mange norske bedrifter, organisasjoner og foreninger er forlengst på plass — blant annet Norsk Hydro, Statoil, Telenor, LO og NHO.Mange interesseorganisasjoner har også etablert tett kontakt med europeiske søsterorganisasjoner og interessefeller innenfor EU. Det gjelder blant andre WWF Norge, Norsk Folkehjelp, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon og Foreningen for hjertesyke barn.LO og NHO har i enkelte tilfeller direkte innflytelse på ny lovgivning i EU, noe norske myndigheter ikke har. Dette takket være at NHO er med i den europeiske hovedorganisasjonen UNICE,mens LO deltar i den europeiske faglige samorganisasjonenETUC. LO og NHO forhandler frem kollektive avtaler på EU-nivå som siden blir direktiver.