Direkte fra Stortingets kontroll - og konstitusjonskomité

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité avholder åpent møte om Nærings- og handelsdepartementets eierskapspolitikk.

salesposter