Les også kommentaren: Meddommeren gjorde noe som ikke skal skje: Han hadde ureglementert kontakt med aktor i saken. De andre dommerne i saken valgte likevel å la ham fortsette, selv om både aktor og forsvarerne ba om at han måtte vike sete, det vil si at rettssaken måtte avbrytes og starte forfra med nye dommere.

Unnskyldning

Etter at meddommeren fikk lov å sette seg ved dommerbordet igjen, ba han om ordet:— Forsvarere, tiltalte, samtlige. Jeg beklager veldig at jeg skrev den lappen, krøllet den sammen og at aktor får den lappen. Jeg skulle rett og slett fleipe. Det er en fleip jeg har lært veldig mye av. Jeg lover alle i denne sal at det skal aldri gjenta seg. Lappen inneholdt en humoristisk ment kommentar om et vitne i saken.Rene Karoli, som sitter med nesten hele sin familie på tiltalebenken og selv sier at han er konge over alle Europas romfolk, reagerte med en kort kommentar:- Jeg tror deg.

Slo alarm

Det var Karoli som oppdaget at meddommeren ga lappen til aktor og slo alarm overfor forsvarerne, som varslet rettens administrator, tingrettsdommer Ingunn Aarbakke. Også aktor ga beskjed til henne.- Blodet stoppet i årene mine og frøs til is da jeg så at han ga lappen til aktor, fortalte Karoli til Aftenposten.no.Før meddommerens unnskyldning hadde Karoli reagert kraftig etter at tingrettsdommer Aarbakke ga beskjed om at meddommeren fikk fortsette.- Jeg er jveldig redd når det gjelder det som skjedde her i retten, sa Karoli. Han ble avbrutt av dommeren, men fortsatte:

  • Unnskyld meg, men hvis vi blir dømt så er det vi som får svi.Da hevet dommeren stemmen:- Du er nødt til å bøye deg for dette.