Til sammen tappet han kortene for over 700.000 kroner i form av varer og kontanter.

Oslo tingrett har nå dømt 36-åringen til et og et halvt års fengsel for til sammen 70 straffbare forhold.

Oslo-mannen har også tidligere blitt straffet for vinningskriminalitet, men denne gang var det en uvanlig omfattende sak med en tiltale på 11 sider.

Stjålne utbetalingsslipper og falske sjekker har 36-åringen også brukt, men det største antallet forbrytelser dreier seg om bank— og kredittkort.

Systematiske tyverier

Systematisk stjal han post fra folks postkasser og dermed fikk han tak på kort og pin-koder.

Tiltalte fikk hjelp av en kamerat til å file nøkler for å komme seg inn i borettslag og lignende. Dermed fikk han tilgang til et stort antall postkasser samtidig.

Til Sverige

I retten forklarte tiltalte at han først tok ut makebeløp i kontanter fra kortene i Norge, før han reiste til Sverige. Der var det ofte mulig å få ut enda mer, før kortene ble sperret.

Han forklarte at han misbrukte stjålne kort om lag en gang i uken.

36-åringen ble dømt for blant annet ti bedragerier, promillekjøring, 49 grove tyverier og heleri.

Aktor la ned påstand om et år og ni måneders fengsel, men retten la vekt på tiltaltes erkjennelse og satte straffen til et og et halvt års fengsel.