37-åringen ble i 2001 dømt til to og et halvt års fengsel pluss fem års sikring for grovt ran. Sikringsdommen ble begrunnet med at det var fare for at mannen skulle begå nye alvorlige lovbrudd: Da han ble idømt sikringsdommen, hadde han allerede sonet en tre år lang dom for drap på sin far. Han var også dømt for legemskrenkelse og trusler overfor sin mor og tante. Den etterlyste 37-åringen var dessuten dømt for legembeskadigelse med øks overfor en drosjesjåfør, og trusler med skytevåpen i en forretning. — Vi frykter at han i en presset situasjon kan gjenta handlingen. Vi anbefaler folk å opptre med forsiktighet og kontakte politiet dersom de treffer på mannen, sier politioverbetjent i Oslo politidistrikt Finn Abrahamsen til Aftenposten.no.

ble før helgen frigitt av Oslo-politiet, men mannen er fortsatt ikke pågrepet. Politiet kan derfor komme til å gå ut med mannens fulle navn og alder. — Dersom mannen ikke pågripes i løpet av kvelden eller natten, vil politiet vurdere å gå ut med mistenktes fulle identitet i morgen, tirsdag, heter det i en pressemelding mandag kveld. Drapstrusler

Da den etterlyste 37-åringen sonet dommen for grovt ran i Oslo kretsfengsel, rettet han drapstrusler mot to av fengselsbetjenter. Til en betjent uttalte han, ifølge dommen i Oslo tingrett, at han skulle mose "trynet" hans og når han møtte ham alene ute". Til en annen sa han: "Jeg skal huske trynet ditt og drepe deg når jeg får mulighet." Disse truslene, samt hærverk på en fengselscelle, ble han dømt for i mars 2003. Straffen ble forvaring - det som i 2001 het sikring - i inntil fem år. Samtidig ble den gamle sikringsdommen fra 2001 opphevet. På frifot i Oslo-området

Ifølge politioverbetjent Abrahamsen befinner mannen seg fremdeles i Oslo-området, men politiet er ikke i nærheten av å finne ham. - Vi har i helgen oppsøkt flere adresser hvor han kan ha tilknytning. Så langt har vi ikke lykkes med dette. Vi vil nå jobbe videre med å oppspore mannen, sier Abrahamsen. På prøve

Mannen var ute på prøve fra forvaringsdommen da han skal ha

men hadde fremdeles over to år igjen å sone av dommen. Det er Kriminalomsorg i frihet som er ansvarlig for dem som prøveløslates. — Generelt er vilkårene man blir prøveløslatt på, omfattende når det gjelder forvaringsdommer. Oppfølgingen er strengere enn i ordinær prøveløslatelse, sier Njål Grimstad, nestleder i Oslo friomsorgskontor. Han ønsker foreløpig ikke å uttale seg om den konkrete saken. Knivstikket mot 36-åringen var livstruende og offeret pådro seg alvorlige skader. Han er nå utenfor livsfare og på bedringens vei.

Politiet etterlyser denne mannen for å ha knivstukket en mann i Oslo langfredag.
POLITIET