Det var 21. desember 2003 at 24-åringen skjøt og drepte 30 år gamle Ronny Halvorsen som stjal familiens bil. Straffen, som var enstemmig avsagt i Agder lagmannsrett, er ett år lavere enn tingrettens dom hvor mannen fikk to års fengsel.

24-åringen må også betale oppreisning på 180.000 kroner til de etterlatte.

Påtalemyndighetens påstand i saken har i begge rettsrundene vært tre års fengsel.

I begge rettsrundene har 24-åringen begjært seg frikjent ettersom han mente at han handlet i nødverge da skuddene ble løsnet.