Punktering av dekk og frykt for egen sikkerhet. Kampen om Drammen taxi handler blant annet om etniske konflikter som en sprengkraft i miljøet. — Dette forteller meg at noe har sviktet totalt med norsk integrering, sier Glenn Hole.

Full konflikt

I Drammen Taxi er rundt 90 prosent av eierne ikke etnisk norske. Sentralens administrasjon har vært bemannet av nordmenn. Den siste tiden har det vært full konflikt mellom styre og administrasjon rundt blant annet krav til språkkunnskaper.

Styreleder og daglig leder i Drammen Taxi, Asif Khalil, vil ikke kommentere truslene som etter hans mening kun er en politisak.

— Vi prøver å rette opp forhold som Arbeidstilsynet har pekt på, og de bekrefter at vi er på riktig vei. Men vi jobber videre med det som handler om etniske konflikter, blant annet med felles lunsjer. Politianmeldelsen fra Arbeidstilsynet er vi først kjent med nylig, sier Khalil.

Død før soloppgang

— Det er ganske ekstremt når du som leder av en bedrift blir drapstruet, sier Glenn Hole.

Saken fortsetter under annonsen.

Han begynte i jobben i mars i fjor, og satt straks i gang med å stille krav til oppførsel og norskkunnskaper hos sjåfører og eiere. De ble møtte med sanksjoner.

— Problemet var at styret overprøvde mine pålegg, sier Hole.

Noen gikk lenger. Den første drapstrusselen kom i mai i fjor. For et par måneder siden kom en skyteskive med bilde av ham selv med teksten "Du vet at døden kommer før soloppgang".

Lekker som en sil

En eksisterende konflikt mellom Drammen Taxis administrasjon og eierne eskalerte. Tilsammen åtte ledere og tre medarbeidere har sluttet i administrasjonen det siste året. Det er over halve staben.

Etter at Arbeidstilsynet var på besøk i vår slo de fast at 10 av 17 fast ansatte var sykmeldte. Siden har mange av disse sluttet i bedriften. Verneombud og to tillitsvalgte for Lederne og LO-forbuindet Handel og Kontor er alle tre sykmeldte. Ingen av disse vil uttale seg om konfliktene til Aftenposten.

Minst en person av dagens ansatte skal ha fått advarsel etter å ha snakket med pressen.

Vant til trusler

Avgått trafikkleder Pål Stenstad sier han er vant til trusler fra kunder og sjåfører, men da han innså hva slags krefter han mente han stod overfor meldte han pass.

— Jeg ble sykmeldt da jeg fikk høre via andre at jeg "burde skytes". Nå har jeg fått avskjed i sykmeldingsperioden, og vurderer arbeidsrettssak. Regner meg ikke som skvetten, men når jeg ser at enkelte i dette miljøet står fram med våpen på bilder de legger ut på Facebook, så tenker jeg annerledes, sier Stenstad, som sier at han også har tatt andre forholdsregler.

Kulturkonflikt

Arbeidstilsynet levner liten tvil om årsaken til konfliktene er at de involverte kommer fra ulike kulturer. I en tilsynsrapport slår de fast ulik etnisitet, dårlige språkkunnskaper og ulik religiøsitet vanskeliggjør diallog, toleranse og forståelse. Tilsynet peker også på at administrasjonen i stor grad består av etnisk norske kvinner, mens flesteparten av sjåfører og eiere er muslimske menn. Styret og generalforsamling utgjøres av eierne.

"Flere er redde for å være alene på jobben, spesielt på kveldstid. Det er ikke publikum der er engstelige for, men det er folk fra styret og eller generalforsamling. Redselen skyldes uoppklarte saker; drapstrusler til daglig leder, punktering av dekk til flere ansatte i administrasjonen. Ansatte frykter at gjerningsmennene tilhører Drammen Taxi", heter det i rapporten.

Frist for endring

Det er det samme for meg hva slags bakgrunn folk har. Men de må stikke fingeren i jorda og finne ut at de er i Norge, og da må de følge norske lover og regler

Drammen Taxi har fått frist til 15. oktober med å utrede trusselbildet på arbeidsplassen, og drosejsentralen har pålegg om å kartlegge temaer som livsynsforskjeller og kulturforskjeller.

Seniorrådgiver Steinar Høiback i Arbeidstilsynet har ikke vært borte i noen lignende tidligere.

— Her er det snakk om trusler om vold og en type frykt hos ansatte som skaper langvarig redsel og sykdom over tid. At det har pågått over lang tid uten å få stoppet det, er usedvanlig, sier Høiback.

- Stikk fingeren i jorda

Høiback synes dette er viktig å lufte i offentligheten, og at sannheten om denne saken som handler om kulturkonflikter kommer frem.

— Det er det samme for meg hva slags bakgrunn folk har. Men de må stikke fingeren i jorda og finne ut at de er i Norge, og da må de følge norske lover og regler blant annet i forhold til arbeidsmiljø, sier Høiback.

- Ubehagelig

Aftenposten har snakket med eiere i Drammen Taxi som er svært kritisk til hvordan styret har behandlet administrasjonen. Ingen vil står frem med fullt navn, men de bekrefter at dette handler om makt.

— Dette er ubehagelig. Jeg synes synd på de ansatte, og jeg forstår frykten. Alt dreier seg om makten over sentralen. Det er en gruppe på rundt 15 prosent av eierne som styrer sentralen, og avgjørelser blir tatt i lukkede rom utenfor taxisentralen. En løsning kan være at sentralen splittes opp, sier en drosjeeier som vil være anonym.

- Håpløs situasjon

En annen eier har skrevet under på krav om ny generalforsamling for å velge nytt styre, men vil heller ikke bli navngitt. Han har delvis resignert over situasjon som har oppstått. Sentralen har nå hentet inn et advokatfirma og konsulenter for å drive butikken etter at nesten hele administrasjonen er borte.

— Pengene renner ut, og vi eiere får svi. Jeg synes det ligger en viss symbolikk i at Drammen Taxis eneste æresmedlem har sluttet på sentralen, sier den etnisk norske drosjeeieren.

Vil se fremover

Daglig leder Asif Khalil er uenig i antallet personer som har sluttet på grunn av konflikten. Han mener mye av konflikten nå er historie, og vil se fremover for å bedre rutinene.

— Sykefravært har vært høyt lenge, og ikke hatt noe med konflikter å gjøre. Vårt fokus er ikke hva som er skjedd, men jeg kjenner jo til påstandene om trusler. Problemene i Drammen Taxi har i hovedsak vært et ledelsesproblem, sier Khalil.

- Hvorfor tør ikke ansatte og drosjeeiere stå frem med navn?

— Folk ønsker å være anonyme fordi det skaper mer interesse for dere i pressen. De som jobber hos oss nå kjenner seg ikke igjen i beskrivelsene. Vi følger norske lover og regler. Det må også de som føler seg truet gjøre ved å gå til politiet, sier Khalil, som for øvrig synes det er greit at enkelte drosjeeiere er kritiske til dagens ledelse.

"Du vet at døden kommer før soloppgang", var teksten på skyteskiven med bilde av Glenn Hole han selv fikk i posthyllen på jobb. Under bilden er alvoret i teksten understreket med "Gud er sterk - Gud er sterk, ja, jeg vet av erfaring at Gud er sterk, Gud for liv og død."
plakat