• Dommerne i EU-domstolen passer på at direktivene og lovene som den europeiske union vedtar ikke er i strid med EUs charter om grunnleggende rettigheter. FOTO: EU-domstolen

EU-domstolen: Datalagringsdirektivet er ulovlig

Dommerne i Luxembourg har konkludert med at DLD er i strid med EUs charter om grunnleggende rettigheter.

salesposter