Invitt. EU-kommisjonen sendte i går et brev til de 148 statene som er med i Verdens handelsorganisasjon (WTO) om at Unionen åpner for avvikling av eksportsubsidiene. Betingelsen er at slike støtteordninger samtidig blir eliminert også av andre land. Det gjorde EUs handelspolitiske kommissær Pascal Lamy klart overfor EU-pressen i Brussel i går. Han undertegnet brevet sammen med EUs landbruks— og fiskerikommissær Franz Fischler.

"Gjensidig nedrustning"

Den franske lederen for EUs handelspolitikk brukte uttrykket "gjensidig nedrustning" om EU-tilbudet. - Vi vil sette ny fart i WTO-forhandlingene. Vi har et tidsvindu i denne prosessen frem til juli som vi ikke vil gå glipp av. Deretter kommer det amerikanske presidentvalget, sa Lamy i Kommisjonens hovedkvarter i Brussel.- Dette er en ytterligere åpning fra EUs side overfor utviklingslandene. I slike forhandlinger må man av og til være villig til å legge sine tilbud på bordet. Men da er vi avhengig av at andre gjør det samme, sa Lamy.

Norske tollmurer

EU-kommissæren kom også med signaler rettet mot rike europeiske nasjoner utenfor EU. - Land som Norge og Sveits står i første rekke med hensyn til kampen om markedsadgangen. Hvis vi skal gjøre fremskritt i WTO, må vi alle ta et skritt fremover, sa Lamy. Norge, Sveits og Japan er blant nasjonene som kjemper mot å avvikle tollmurene og støtteordningene som beskytter det nasjonale landbruket.- Flere land - som Sveits og Norge - har gjort det klart at EU har gått lenger siden WTO-forhandlingene i Cancun enn de hadde tenkt seg, sa Lamy.

I stampe

EU er de senere månedene blitt gjenstand for en økende kritikk både fra USAs handelsutsending Robert Zoellick, fra store mateksportører og en rekke fattige utviklingsland for sin motstand mot en friere handel med matvarer. Forhandlingene om en ny WTO-runde i verdenshandelen (Doha-runden) har stått i stampe. EUs tilbud om å avvikle eksportstøtten kom derfor ikke uventet. Eksportsubsidiene i EU er allerede redusert betraktelig som et ledd i tidligere runder i WTO og omleggingen av EUs egen landbrukspolitikk.Lamy selv påpekte i går at eksportstøtten i EU for tiden utgjør rundt 3 milliarder euro (nesten 25 milliarder kroner). For 10-15 år siden lå støtten fremdeles på 10-15 milliarder euro, sa Lamy i går.

Fransk skepsis

Utspillet ble heller ikke møtt med begeistring av utviklingslandene. EU-kommisjonens balansegang i forhold til gjenstridige medlemsnasjoner ble samtidig demonstrert i går da Lamy fikk flere kritiske spørsmål fra fransk presse etter sitt utspill. Franske bønder har melket milliarder av euro i EU-støtte opp gjennom årene og har fremdeles stor innflytelse på fransk politikk.EU-kommissæren tilbakeviste antydninger om at han har beveget seg ut over forhandlingsmandatet som er vedtatt av EU-organene. - Jeg har holdt på med dette i fem år. Hverken Fischler eller jeg har noensinne gått ut over EUs forhandlingsmandat, sa Lamy.

Mer fleksibel

Det utvidede EU kommer samtidig med signaler om at Unionen vil innta mer fleksible holdninger også på andre omstridte områder i skakkjørte forhandlingene. Det gjelder blant annet hvordan reglene for investeringer og åpenhet skal fastlegges.Utspillet kom like før mange av de sentrale handelsministrene i Verdens handelsorganisasjon (WTO) møtes igjen i Paris denne uken under møter i Organisasjonen for økonomisk utvikling og samarbeid (OECD). EU har tidligere innrømmet at eksportstøtten til EUs landbruk neppe kan opprettholdes i sin nåværende form. Eksportsubsidier har vært en viktigere del av EUs felles landbrukspolitikk (den såkalte CAP) enn for eksempel i Norge, der landbrukseksporten har vært meget beskjeden.