Eksplosjonsfaren er over

Eksplosjonsfaren er over etter brannen ved Fosen Tools på Brekstad, men evakueringen opprettholdes.

salesposter