Så sent som i juni inngikk Bjørn Egge i statsminister Jens Stoltenbergs delegasjon til Polen sammen med krigshelten Gunnar "Kjakan" Sønsteby. Der mottok de to en polsk orden for sin innsats for å befri Europa fra Nazi-Tyskland. I går døde Egge etter et kort sykeleie.I erindringsboken "De ga oss en dag til å bruke" summerte Egge opp sitt budskap: "Hvis jeg skulle få ytre et fromt ønske på tampen av min livshistorie, da måtte det være at menneskene måtte lære seg å leve med sine uenigheter uten å plage og drepe hverandre. Fred er ikke bare målet, fred er veien, selve måten vi takler tvister mellom mennesker i dagliglivet og mellom stater ute i den store verden".

Tukthus.

I april 1940 deltok Bjørn Egge i kampene i Sør-Norge før han flyktet til Sverige. På vei til England om bord i en av de såkalte kvarstad-båtene ble han i 1942 tatt til fange av tyskerne. Etter tre brutale år som tukthusfange i dødsleirer ble han berget og fraktet hjem av de svenske hvite bussene til Bernadotte. Senere har han sagt at han aldri ble ferdig med "denne krigen".

Etterretning.

En lang karriere som offiser og etterhvert også som sikkerhetspolitisk debattant ble nå innledet. Først ble Egge adjutant for forsvarsminister Jens Chr. Hauge. Karrieren deretter førte ham til Moskva som forsvarsattaché, hvor han ble forsøkt spionvervet av KGB. Senere kom han til NATOs daværende hovedkvarter i Paris.Egge tilbrakte tilsammen 16 år i den militære E-tjenesten. Så ble han nestkommanderende ved NATO Defence College i Roma 1976— 80. De tre neste år var han kommandant på Akershus Festning.Da den militære karrieren var slutt, ble han president i Norges Røde Kors. Han ledet også Verdens krigsveteranforbund.

Kongo.

Et opphold for FN i 1961 i Kongo ble dramatisk fordi Egge ble den første fra FN som så liket av FNs generalsekretær Dag Hammarskiöld etter flystyrten. Egge var sikker på at generalsekretæren overlevde flystyrten og at han hadde et kulehull i pannen. Det betyr at han ble skutt og drept. Men dette kulehullet er senere retusjert bort fra bilder av den avdøde.

Omstridt.

Bjørn Egge var en likandes fyr, en riktig gentleman. Men han var også til tider omstridt. Det sto således sterk strid om den utredning han var med på i Treholt-saken.Egge var imot at norske soldater ble sendt til Irak og Afghanistan. Han sa seg meget bekymret over at "vi stadig mer forskyver fokuset bort fra FN og over mot USA-ledede operasjoner".

Krigsveteranen og generalmajoren Bjørn Egge er død, 88 år gammel. Han vil bli gravlagt på statens bekostning. I juni mottok han og Gunnar "Kjakan" Sønsteby (t.h.) en polsk orden for sin innsats for å befri Europa fra Nazi-Tyskland.
TRYGVE MONSEN