Få bønder tjener kun på gårdsdrift

Bare rundt en av tjue bondehusstander har all sin inntekt fra gårdsdriften, viser en trendundersøkelse fra Bygdeforskning.

salesposter