*Torsdag 11. januar gikk tidligere internasjonal sekretær Ingunn Yssen ut i VG og sa at hun var blitt mobbet av Gerd-Liv Valla mens hun jobbet i LO. På en pressekonferanse samme dag avviste Valla all kritikk.

  • Dagen etter offentliggjorde LO-ledelsen et notat med sterk kritikk av Yssens arbeidsinnsats i LO. Senere avdekket VG at Valla hadde endret formuleringer i notatet.
  • Onsdag 17. januar rykket Vallas tidligere statssekretær Berit Reiss-Andersen ut med støtte til Yssen og kritiserte Vallas lederstil. Reiss-Andersen anklaget også Valla for løgn. To dager senere måtte Valla innrømme at daværende statsminister Thorbjørn Jagland ikke var involvert da Reiss-Andersen ble bedt om å fortsette i Justisdepartementet, og beklage at innholdet i en telefaks var blitt misforstått.
  • Mandag 22. januar fikk Valla full tillit fra LO-sekretariatet, og samme dag kom det fram at Valla var blitt drapstruet i flere brev.
  • Torsdag 25. januar sa 73 prosent av de spurte i en meningsmåling i Aftenposten at Vallas håndtering av Yssen-saken hadde svekket tiltroen til LO.
  • Mandag 29. januar nedsatte LO-sekretariatet et utvalg for granske Yssen-saken. Utvalget ble ledet av advokat Jan Fougner.
  • Lørdag 11. februar møtte Valla og Yssen hos granskningsutvalget.
  • Onsdag 14. februar ble Valla sykmeldt i fire uker på grunn av ryggproblemer.
  • Granskningsutvalgets rapport ble fremlagt 9. mars. Samme dag trakk Gerd-Liv Valla seg som LO-leder.
  • Mandag 23. april avviste LO-sekretariatet et tilbud om å få lese Vallas forsvarsskrift. Samme dag møtte LO-leder Roar Flåthen Valla, blant annet for å diskutere hennes framtid i organisasjonen.
  • Vallas advokat Harald Stabell har fremmet krav om innsyn i alle dokumentene til granskingsutvalget, men har per 24. mai ikke fått noe svar på denne begjæringen.