Kommisjonen for gjenopptagelse av straffesaker smadrer Fredrik Fasting Torgersens anførsler. Punkt for punkt blir argumentene tilbakevist som spekulasjoner og konstruksjoner. Konklusjonen er at det ikke er tvilsomt at Torgersen er skyldig i drapet på 16 år gamle Rigmor Johnsen. Nå varsler Torgersen at han vil saksøke gjenopptagelseskommisjonen.— Ingen kan stole på kommisjonen etter dette, sier jusprofessor Ståle Eskeland. Familien til den drepte er lettet over avgjørelsen. Samtidig er de opprørt over et brev Eskeland sendte kommisjonen den 22. november i år. I brevet mer enn antyder Eskeland at Rigmor Johnsen ble drept av noen i hennes egen familie. Mistanken begrunnes med at deres opptreden før, under og etter rettssaken etter Eskelands syn har vært påfallende.

Noe å skjule.

"Jeg mistenker at (...) ikke snakker sant (...). I så fall er det jo klart at han lyver fordi han har noe å skjule. Det er mulig han var i Skippergata 6b drapsnatten, men ikke ønsker å opplyse det", skriver Eskeland. Som argument bruker han også det at avdødes søster fikk et illebefinnende da hun vitnet i retten.Han mener også å kunne si noe om familiens motiv for den eventuelle dekkoperasjonen.

Incest.

"Jeg synes familien Johnsens adferd (...) er påfallende. Det kan bety at de vet noe og/eller at noen av dem har vært innblandet i drapet. (...) Det er mulig vi står overfor en incestsak der far og/eller bror/brødre var innblandet. Kanskje hadde de noe med drapet å gjøre (en situasjon som kom ut av kontroll?) eller kanskje var de redd for at incesten skulle bli kjent, selv om de ikke hadde noe med drapet å gjøre."

Politisak.

Ingen har noensinne antydet noe i nærheten av det Eskeland nå antyder. Kommisjonen skriver kort at det ikke finnes noen holdepunkter for Eskelands beskyldninger. De karakteriserer dem som spekulative og oppkonstruert. Rigmor Johnsen har i dag åtte gjenlevende søsken. Storebror Kjell Granly er fullstendig knust.- At man beskylder min avdøde far, min bror. Meg. Det går ikke an å beskrive. Det er så forferdelig at jeg kan ikke svare. Dette ligger jo ute på nettet. Folk vil spørre. Sånn går det ikke an å oppføre seg for en professor. Jeg har avtalt møte med advokat på mandag. Dette skal politianmeldes. Det er vi enige om, sier Kjell Granly.Eskeland er ikke skremt av Granlys politianmeldelse.- Anmeldelsen tar jeg med stor ro. Den kommer til å bli henlagt. Jeg har ikke gjort noe straffbart. Jeg har bare laget et notat om familiens oppførsel. De oppførte seg meget påfallende, sier han.