Det er en britisk forsker som har kommet fram til at bilister kjører tettere opptil syklister med hjelm fordi de anser dem for å være mer erfarne, skriver den britiske avisen The Daily Telegraph. — Å bruke hjelm øker sannsynligheten for en kollisjon, sier Dr Ian Walker, forsker på Bath Universitet og prosjektleder for studien Passerer syv cm nærmere

Walker kom nylig til den oppsiktsvekkende konklusjonen etter å ha filmet seg selv på sykkel der han ble forbikjørt av 2300 kjøretøy. Ved å studere materiale fant han ut at bilene som kjørte forbi ham de gangene han syklet med hjelm, i snitt passerte syv cm nærmere enn de gangene han ikke syklet med hjelm. Sykkelbudet Magnus Svenneby Plur (22) sier han ikke vil slutte å bruke hjelm selv om sannsynligheten for kollisjon er større. - Jeg føler meg sikrere med hjelm. Hodet er jo tross alt den viktigste delen av kroppen. Jeg har mange kompiser som har blitt hardt skadet fordi de ikke har syklet med hjelm, sier Plur. Og ifølge Walker kan det være lurt å beholde hjelmen på så lenge man ikke sykler i trafikken. - Vi vet at hjelm gir god beskyttelse til personer som faller av sykkelen i sakte fart, så barn bør absolutt forsette å bruke hjelm, men om hjelm gir noen beskyttelse til syklister på bilveien er usikkert, sier Walker. Tar større sjanser

Også et norsk studie har slått sprekker i oppfattelsen om at hjelmbruk gjør syklistene tryggere. I sin hovedoppgave i medisin i 2003 fant Anne Kristin Jørgensen at hodeskader er like vanlig hos hjelmbrukere som hos dem som sykler uten beskyttelse. Generalsekretær i Syklistenes Landsforening, Trond Berget, sier at ikke bare er hodeskadene like vanlig, de er også mer alvorlige. - Syklister tar større sjanser med hjelm enn uten, derfor får de også mer alvorlige hodeskader, sier Berget som likevel anbefaler folk å bruke hjelm. - Vi mener fortsatt å bruke hjelm gir en liten gevinst. Særlig i forhold til det å slå hodet i asfalten, men vi ønsker ikke å påby dette fordi det vil medføre redusert sykling, sier Berget.