Færre sier de har et kristent livssyn

For fire år siden sa seks av ti nordmenn at det kristne livssynet lå nærmest deres eget. Nå svarer fem av ti det samme. Det gjør Kirken bekymret.

salesposter