Fem av seks slipper førstegangstjeneste

Litt over 10.000 av årskullet på 60.000 personer stiller til førstegangstjeneste, viser tall fra Forsvaret.

salesposter