Påtalemyndigheten har likevel ikke gitt forsvarerne i NOKAS-saken alle dokumenter, og advokat Trygve Staff mener aktoratet risikerer å måtte frafalle tiltalen i saken.— Etter min vurdering har påtalemyndigheten nå to valg: Enten å gi oss det materialet som Høyesterett enstemmig har sagt at vi skal ha, eller innstille straffeforfølgingen i saken. Det vil si frafalle tiltalen, sier Staff, som forsvarer Ridvan Halimi (26), til Aftenposten. Han viser til straffeprosesslovens paragraf 242a, tredje ledd. Staff får langt på vei støtte av advokat Morten Furuholmen, forsvareren til Kjell A. Schumann (39).Dette betyr at det er usikkert om NOKAS-saken kan fortsette mandag morgen, etter utsettelsen som Stavanger tingrett ga forsvarerne fordi de skulle få tilgang til materialet om telefonavlytting og annen kommunikasjonskontroll under etterforskningen.

Fulle permer.

Det var i går klokken 08.30 de første forsvarerne, blant andre Staff og Furuholmen, møtte på politihuset i Stavanger og hentet to fulle permer med politiets begjæringer om avlytting og kjennelser fra domstolene. I dette materialet fremgår det at flere enn man hittil har kjent til, har vært siktet i saken. I alle disse tilfellene har domstolene kommet til at det var skjellig grunn til mistanke.

Forsvarere var i går på politihuset i Stavanger og hentet dokumentasjon på politiets bevisopptak. Advokatene Øystein Storrvik (f.v.), Morten Furuholmen og Trygve Staff.
HANS O. TORGERSEN