Finsk politi torturerte nordmenn

Finsk sikkerhetspoliti arbeidet tett med norsk politi før krigen, det tyske Gestapo under krigen og igjen med norsk overvåkingspoliti etter krigen. Finner var med på å torturere norske fanger i Gestapo-avhør.

salesposter