Sjarken gikk rundt i 19.30-tiden torsdag. Etter noen timer begynte fiskemottaket de skulle levere fisk til å stusse på hvorfor de ikke kom.

— Da fiskerne ikke svarte på verken mobil eller VVF-radioen, varslet de oss. Siden det var fint vær i området, trodde vi først at det ikke var så sannsynlig at det hadde skjedd en ulykke og at sjarken muligens hadde levert fisken til et annet mottak, sier vakthavende redningsleder Eirik Walle ved Hovedredningssentralen Sør-Norge til NTB.

Redningsskøyte ble likevel sendt ut. Da de andre mottakene var sjekket uten resultat, sendte sentralen av gårde et Sea King redningshelikopter i 00.40-tiden. Noe under en time senere ble de to funnet sittende på kjølen av båten.

— De var heldigvis ikke våte, de hadde klart å spasere rundt og over på kjølen da båten veltet. Den ene var noe nedkjølt da vi fant dem, mens den andre var i forholdsvis god form, sier Walle.

Ifølge Walle kan en mulig årsak til velten ha vært at garnet til båten har satt seg fast. Fiskerne kan ha brukt kraftblokk til å trekke det opp, med det resultat at båten gikk rundt.