Lensmann Jens Bruun i Lørenskog regner med en langvarig etterforskning.Så mange som 15-20 etterforskere jobber nå med saken. Lensmannen sier det er svært mange mulige motiver og dermed personer som må sjekkes. Og for å snevre inn alternativene, så håper han på god hjelp fra vitner.— Vitner glemmer fort. Det haster å få kontakt med dem, sier lensmannen.Både æresdrap og mulige pengemotiver oppgis som årsak til drapene. Lensmann Bruun sier de har en svært lang liste med personer i ulike miljøer som må etterforskes.Flere medier forteller om vitner som har hørt skudd. Foreløpig har etterforskerne bare fått kontakt med ett av disse vitnene, men vedkommende har få detaljer og kan ikke gi noe sikkert tidspunkt for når 38-åringen ble drept. Med hjelp fra publikum håper lensmannen å få snevret inn tidspunktet for drapet. Han vil også ha flest mulige observasjoner av biler og personer rundt åstedet.Politiet fikk melding om drapet klokken 01.46 fra en potensiell kunde som fant Abbas skutt og drept bak disken. Foreløpig kan ikke politiet utelukke at drapet har skjedd opptil 40 minutter til en time tidligere.- Vi vil ha kontakt med forbipasserende som har merket seg noe spesielt opptil to timer før og en tid etter at drapet ble oppdaget, sier lensmannen.Etterforskerne ber om kontakt med alle som hørte skuddene eller har andre opplysninger knyttet til selve drapet. De vil også snakke med gatekjøkkenkunder eller forbipasserende som så Abbas bak disken så tett opp til drapstidspunktet som mulig. Slik håper lensmannen å snevre inn drapstidspunktet betraktelig.- Vi legger opp til å jobbe bredt og langsiktig, sier Bruun.Mandag fikk lensmannskontoret etterforskningsbistand fra Kripos, men i svært begrenset omfang. Bare en taktisk etterforsker er foreløpig ankommet. Lensmannen vil ikke kommentere om han er fornøyd med det. I tillegg har åstedsgranskere fra Kripos bistått i sporsikring.- Ble skuddene avfyrt utenfor disken?- Dette er blant de ting vi nå søker å klarlegge. Granskingen av åstedet er ikke avsluttet, sier Bruun.Ganske nylig ble drapsofferet utsatt for alvorlige trusler. Lensmannen sier dette er blant de tingene politiet nå vil sjekke ut.

Politiet etterlyser vitner etter drapet på Najas Abbas (38) her på Skårer Grill og Pizza i Lørenskog.
ARASH A. NEJAD