Det viser en meningsmåling Opinion har gjort for LO. Kun to av ti foretrekker å få pengene, mens resten ikke har noen mening eller ikke er sikre, skriver Klassekampen.

Også blant Høyres velgere er det flertall for å la det offentlige organisere velferden. Bare blant Fr.p.-velgerne var det flertall for heller å få pengene og kjøpe tjenestene selv.

LO-leder Gerd-Liv Valla mener at det kom et stemningsskifte i fjor. Hun tror folk har blitt påvirket av at de har sett eksempler på at privatisering ikke kan løse alle problem, men snarere tvert imot skaper nye.