De siste 15 årene har 64 personer omkommet i forbindelse med bruk av fritidsbåt i Nord— og Sør-Trøndelag. Både i 2008 og 2009 druknet ni personer i året i regionen, noe som setter Trøndelag øverst på drukningsstatistikken i Norge, skriver Adresseavisen.

– Dette er en skummel utvikling av drukningsstatistikken i Trøndelag, sier Kristin Wiig Sandnes, daglig leder i Redningsselskapet i Møre og Romsdal og Nord- og Sør-Trøndelag,

En undersøkelse utført av Redningsselskapet viser at trønderske menn er gruppen i Norge som i størst grad oppgir at de bruker redningsvest. Men én av tre menn sier at de ikke trenger redningsvest fordi de er så forsiktige.

– Mange mener kanskje at bruk av redningsvest er å ha redningsvesten i båten, men det hjelper dessverre lite når ulykken inntreffer. Mange drukningsulykker inntreffer for eksempel når mennene skal slå lens eller fortøye båten, og faller i vannet. Da er redningsvesten i båten til lite hjelp, sier Sandnes.

Sjøfartsdirektoratet setter i samarbeid med Redningsselskapet nå i gang en ny kampanje som er rettet mot voksne menns holdninger til bruk av redningsvest.