Tallet på flybevegelser øker mindre enn passasjerveksten. Det betyr fullere fly.— Vi ser helt tydelig at kapasiteten utnyttes bedre nå enn tilfellet var under forrige passasjertopp i 1999 og 2000. Flyene er fullere, sier informasjonsdirektør Ove Narvesen i Avinor.I juni var det vel 64 000 flybevegelser i Norge. Det representerer en prosentvis økning fra i fjor som ligger betraktelig under passasjerveksten. - Dette er en fordel både for miljøet og for flyselskapene. Det er viktig at flyselskapene tjener penger. Norwegian kunngjorde nylig at deres kabinfaktor på innenlandsflyene i juni var på 72 prosent. På utenlandsflyene var 65 prosent av setene belagt.