Følg vår TV-sending direkte

Vi følger statsbudsjettet med reaksjoner, kommentarer og analyser.

salesposter