Folkehelseinstituttet opphever drikkevannsadvarsel

Folkehelseinstituttet (FHI) opphevet onsdag advarselen mot å drikke vann fra naturen.

salesposter