I et nytt forslag fra Jernbaneverket kommer det frem at alle bygninger som ligger nærmere enn 100 meter fra en planlagt ny jernbanetrasé kan måtte rives.

Det vil innebære flere hundre boliger og mange boligfelt. Ifølge Adresseavisen bor det tusenvis av innbyggerne i boligene som kan bli rammet.

Særlig bydelen Svartlamoens bebyggelse står i fare. Og Bård Lorentzen, leder i Svartlamoen Boligstiftelse, sier til avisen at han frykter en halvering av boligmassen i bydelen.

— Beboerne her kommer ikke til å akseptere dette.

Høringsfristen for dem som er berørt er 6. mai, og ifølge Adresseavisen håper man på politiske vedtak i 2015 og at byggingen kan begynne i 2018.Seniorrådgiver Randi Mona sier til avisen at «dette er kun et forslag».

Saken fortsetter under annonsen.

Hun påpeker at det er få andre alternative korridorer, men at det ikke er sikkert at korridorene ved linjen blir så brede.

Mona svarer følgende på om det blir mye bråk.

— Jeg er forberedt på at det blir noen konflikter.

Jernbaneverket vil ikke komme med noe estimat over hvor mange bygninger som må rives.

Ifølge forslaget fra Jernbaneverket kan også skoler, næringsvirksomhet, gravlunder og turstier stå i fare for å fjernes eller rives.

Hele forslaget fra Jernbaneverket kan leses her.

Og her har kan du se en grafikk adressa.no har laget.