Aftenposten har hatt flere artikler fjor om de store forskjellene blant norske kommuner i praktiseringen av muntlig eksamen.

I noen kommuner brukte elevene mesteparten eksamenstiden til å holde fargerike powerpoint-presentasjoner.

Flere skoler lot presentasjonen telle for karakteren, selv om det strider med reglene. Andre hadde fjernet foredraget helt. Ordningen fikk kritikk for å favorisere barn fra ressurssterke foreldre, siden foreldrene kan hjelpe til med presentasjonen, og for at den ble praktisert så ulikt. Forberedelsestiden og tilgang til hjelpemidler.

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV) varslet at hun ville rydde opp i de uklare reglene. Nå har hun vedtatt den nye forskriften.

De samme reglene skal gjelde for alle. Men elevene skal fortsatt holde foredrag, og powerpoint-presentasjoner forsvinner ikke (se faktaboks).

Saken fortsetter under annonsen.

Juks

Norsk Lektorlag er ikke fornøyd.

— Vi er ikke sikre på at dette er elevenes egne produkter, mor, far, tante og onkel kan fortsatt bidra. I gamle dager ville vi kalt det juks når andre lager presentasjonen din, sier leder Gro Elisabeth Paulsen. Hun synes reglene er lite oppklarende og tror kommunene vil fortsette å praktisere muntlig eksamen ulikt.

I forskriften heter det for eksempel at «førebuingsdelen skal ikkje inngå i vurderingsgrunnlaget». Det er det faglige innholdet som skal telle, ikke måten du legger det frem på.

— Det er meningsløst at elevene skal ha med seg en powerpoint-presentasjon som ikke skal telle, men en powerpoint er noe du viser frem til andre. Skal ikke sensor og eksaminator la seg påvirke av det de ser? Det er ikke logisk.

— Dette er enda en runde med forvirrende signaler. Utdanningsdirektoratet har fått så mye kritikk for uklarheter i forskriftene, at de nå virkelig burde tatt dette mer alvorlig, sier hun.

Fortsatt hjelp fra foreldre

Statssekretær Elisabet Dahle (SV) i Kunnskapsdepartementet presiserer:— Eleven kan på en del av eksamen vise en powerpoint-presentasjon eller ta med en modell for å få frem budskapet. Men det er den muntlige fremleggelsen av det faglige innholdet du skal få karakter på – ikke alt «stæsjet» rundt. Jeg skjønner det kan virke uklart, men Utdanningsdirektoratet utarbeider i disse dager et rundskriv for hvordan retningslinjene skal forstås.

- Eleven kan fortsatt få hjelp fra foreldrene?

— Ja, men i mye mindre grad enn før. Nå får alle den samme tiden til å forberede seg på, og forberedelsesdagen blir lagt til en obligatorisk skoledag. Men det er ikke forbudt at foreldre støtter opp om elevenes skolegang.

Delt på midten

Utdanningsdirektoratet sendte tidligere i år to eksamensmodeller på høring, en uten og en med forberedelsesdel. Men ikke i noen av forslagene skulle elevene holde en presentasjon, og det var for forbud mot medbrakte notater. Slik ble det altså likevel.

— Uttalelsene i høringsrunden delte seg omtrent på midten. Motforestillingene for å forby en forberedt presentasjon var at det er viktig at det er samsvar mellom eksamensform og undervisnings- og arbeidsformene resten av året. En del trakk også frem at en forberedt presentasjon er en god støtte for å komme i gang med resten av eksamen. Vi har valgt å lytte til de faglige vurderingene som blant annet ble fremmet av elev- og lærerorganisasjonene.