Selv om det hvert døgn skjer to boliginnbrudd i Oslo, er politiet svært fornøyd med utviklingen.

For fire år siden var antallet mer enn fem i døgnet. Reduksjonen er på 60 prosent.

Nå peker politiet på en stor utfordring med kriminelle utlendinger som kommer tilbake til Norge straks politiet har sendt dem til hjemlandet.

Straffene for ulovlige innreise har stått stille i mange år. 45 dager for førstegangsovertredelse, så 60 og til slutt 120 dager for tredje gang. Straffene har ingen avskrekkende effekt, mener politiet.

— Det er nesten demotiverende for politiet når straffenivået ikke virker preventivt, sier politioverbetjent Geir Ellefsen ved Majorstua politistasjon, som leder Etterretnings- og vinningsavsnittet i Oslo.

Saken fortsetter under annonsen.

- Minimum to år

Politiinspektør Kjell Johan Abrahamsen i «Grenseløs» - et samarbeidsprosjekt mellom politiet i Telemark, Vestfold, Søndre Buskerud og Asker og Bærum, mener at straffen for tredje gangs overtredelse bør ligge på minimum to års fengsel:

Politiinspektør Kjell Johan Abrahamsen
Per Annar Holm

— Først da vil vi ha et straffenivå som møter behovet med tilstrekkelig avskrekkende effekt. Inntil dette er på plass er politiets innsats mot den alvorlige, grenseoverskridende kriminaliteten halvgjort, sier Abrahamsen til Aftenposten.no.

Han karakteriserer dagens straffenivå som alt for lavt, og at dette er som å skvette vann på gåsa om hensikten er å skremme noen fra å bryte loven.

Med dommer på to års fengsel vil det også være mulig å få soningsoverføring til hjemlandet hvor forholdene i fengselet ofte er tøffere enn i Norge.

Faremo: - Vi må sende et signal

Justis- og beredskapsminister Grete Faremo har alt satt i gang et arbeid med sikte på å få en betydelig skjerping av straffen for ulovlig innreise for dem som alt er utvist:

Statsråd Grete Faremo vil ha en betydelig skjerping av straffene for ulovlig innreise.
Carl M. Nordby

— Økningen i antall er kanskje ikke så stor, men vi må sende et betydelig signal om at dette er et alvorlig lovbrudd som skal straffes deretter. Fri flyt av varer og tjenester er riktig og viktig for oss alle, men vi skal lytte til de politifaglige råd og ta utfordringene for justis- og politisektoren på alvor.

- Bekymrer det at Bulgaria og Romania om få måneder blir en del av Schengenområdet?

— Dette er ikke bakgrunnen for at vi har igangsatt dette arbeidet, men det er viktig å ha fokus på en effektiv håndhevelse av forbudet mot innreise når folk er utvist. Det er gjort mye godt politiarbeid som vi skal være stolte av for blant annet for å bekjempe boliginnbrudd, men det er viktig at det nå sendes et signal som ikke er til å misforstå om at utviste ikke bare kan komme tilbake igjen-og-igjen, sier Faremo.

- Fikk demmet opp

Det var i 2009 at hovedstaden ble overflømmet av bander fra spesielt Øst-Europa som spesialiserte seg på boliginnbrudd. På de seks første månedene ble det registrert 918 innbrudd.

Tallene for de neste årene ble 575, 439 og 389 for årets første seks måneder.

— Slo ut to innbruddslag

— Dette viser at vi har lykkes med kunnskapsbasert politiarbeid. Boliginnbrudd går gjerne i bølger, og i januar pågrep vi fire rumenere på Tåsen som er siktet for 22 innbrudd i Stovner og Manglerud krets. Så tok vi fire chilener som er dømt til fengsel i to år og åtte måneder for 12 innbrudd. Dette er mobile vinningskriminelle som er hyperaktive, slår Ellefsen fast.

Tirsdag formiddag pågrep spanerne to albanere som er varig utvist fra Norge:

— Den ene ble tatt for tredje gang med falsk pass og en masse tjuvgods på seg. Han var varig utvist fra Norge. Skal vi få satt en stopper for dem må de få en straff de merker, sier Ellefsen.

- Oslo viktigst

Politiførstebetjenten sier at nøkkelen til å bekjempe kriminaliteten i Norge er å lykkes i Oslo:

— To innbrudd pr døgn er alvorlig spesielt for de som rammes, men når vi vet hvor mange tusen leiligheter det finnes i Oslo er sjansen for å å bli rammet relativt liten. I et område i Danmark med like mange innbyggere som i Oslo var det til sammenligning 5.000 innbrudd i fjor, sier Ellefsen.

- Tatt på fersken

Tirsdag morgen pågrep politiet en innbruddstyv på fersk gjerning på Bygdøy.

Klokken 06.30 kom det telefon fra Schiøtts vei hvor en beboer hørte at det singlet i glass og noen krøp inn gjennom vinduet.

Kort etter ble en 32-år gammel nordmann pågrepet og siktet for innbruddet.

Men erfaringsmessig er sommeren en rolig periode av året.

Mange profesjonelle forbrytere tar ferie hjemme hos familien både om sommeren og i julen.

Da er det tiggere som sper på inntektene ved å stjele og vanlige lommetyver som dominerer bildet.