Ifølge mannens forsvarer John Christian Elden er det første gang Justisdepartementet utbetaler oppreisning for ikke-økonomisk skade til en person som uriktig ble tiltalt og dømt for promillekjøring.

Gledelig.

— Dette er en svært gledelig markering, selv om oppreisningsbeløpet bare er på 10 000 kroner, sier Elden.I tillegg til oppreisningen er 30-åringen tilkjent 145 000 kroner i erstatning for økonomisk tap og såkalt avsavnstap.Det er Justissekretariatene - et nytt organ under Justisdepartementet - som har utmålt oppreisnings- og erstatningssummene. Vedtaket er endelig. Justissekretariatene ble opprettet for halvannet år siden og behandler erstatningskrav fra personer som urettmessig er blitt straffeforfulgt. I tillegg er organet også sekretariat for billighetserstatningsnemnda, erstatningsnemnda for voldsofre og den rettsmedisinske kommisjon.Samtidig ble reglene for erstatning og oppreisning forenklet ved at det ble innført standardsatser for personer som urettmessig er blitt varetektsfengslet.

Nektet.

30-åringen som nå har fått oppreisning og erstatning, har hele tiden nektet for at han promillekjørte noen få meter på området til en bensinstasjon i Hamar 17. januar 2003. I tingretten ble han imidlertid dømt til 21 dagers fengsel, 18 000 kroner i bot og 5000 kroner i saksomkostninger. Dommen ble avsagt under dissens.Bilselgeren anket til lagmannsretten og ble enstemmig frifunnet. I dommen må Hamar-politiet tåle sterkt kritikk for slett etterforskning. I forbindelse med saken var 30-åringens førerkort inndratt i nøyaktig ett år fra 23. januar 2003. Foruten dekning av faktisk tap i inntekt mener altså Justissekretariatene at han har krav på oppreisning fordi inndragningen var en belastning fordi han ikke kunne fortsette som bilselger.