– Jens Stoltenbergs nyttårstale der han sa at tiden for store vannkraftutbygginger er over, legger en demper på mulighetene for å skaffe landet billig og ren kraft, sier energipolitisk talsmann Ketil Solvik-Olsen i Frp til NTB.

— Vi ønsker å myke opp vernebestemmelsene der det er fornuftig, sier han.

Bygg ut Vefsna

Frp har ikke noen fiks ferdig smørbrødliste over vassdrag som bør bygges ut. Men Ketil Solvik-Olsen bekrefter at symboltunge vassdrag som Vefsna og Øvre Otta er blant de han mener bør vurderes bygget ut til tross for at de i dag er vernet.

– Vi ønsker ikke at det skal bli fritt fram over alt. Men i Vefsna har for eksempel Statkraft og Helgeland Kraftlag planer om en utbygging som kan gi 1,5 TWh. Dette er like mye som et gasskraftverk, og kan gi strøm til 20 øre per kw/h. Utbyggerne sier de kan gjennomføre utbyggingen uten store inngrep. Da bør den vurderes, sier Solvik-Olsen.

Frp åpner også for å åpne vassdrag som i dag er regulert, men er ikke konkrete på hvilke.

Neppe skånsomt

Ifølge Solvik-Olsen er det ingen øvre grense for hvor store utbygginger som bør vurderes dersom de kan utnyttes på en skånsom måte. Han viser til at det er et stort potensial i småkraftverk og opprusting av eksisterende anlegg. Frp mener også at ny teknologi gjør vannkraftverk mindre miljøskadelig enn tidligere.

Lederen i Naturvernforbundet, Lars Haltbrekken, tviler på det.

– Hvis du skal ha helårsproduksjon fra disse vannkraftverkene, må det bygges store demninger som vil ha konsekvenser for naturverdiene. Nå er det på tide at vi står på løftet om at tiden for de store vannkraftutbyggingene er over, sier Haltbrekken til NRK.