Statoil-ledelsen ser nemlig på muligheten for å kutte 30 prosent i staben på rundt 4.500 personer fram mot 2020 og likevel løse de samme oppgavene som før, skriver Aftenbladet.

— De sier det bare er en øvelse eller en hypotese, men foreningene kan uansett ikke være med på en prosess som omfatter oppsigelser, sier hovedtillitsvalgt Ingrid Di Valerio i Tekna i Statoil.

Mens pensjonsopprøret raser i Statoil, er altså en ny sak under opprulling i konsernet. Det er innført midlertidig ansettelsesstopp i staben, men fagforeningene frykter resultatet av arbeidet med stabens utforming blir mye verre.

Staben omfatter fellestjenester som personal, økonomi og finans, HMS (helse, miljø og sikkerhet), IT og kommunikasjon.

Gjennomgangen av staben skal sikre at Statoil er rustet til å nå målene selskapet har satt for vekst fram mot 2020, sier informasjonsdirektør Jannik Lindbæk jr..

— Vi er nå inne i en vurdering av potensialet og vil i tiden fremover vurdere ulike utfall, sier han.

Ifølge Lindbæk har gjennomgangen av stabstjenestene så langt vist at det trolig er noe å hente.