Debatten om finnmarksloven, som ble vedtatt i slutten av mai, ruller videre. Den omstridte loven skal gi innbyggerne i Finnmark større råderett over jakt-, fiske— og naturressurser.Alta Jeger- og Fiskerforening varsler en hard kamp for almenheten. Foreningen vil at folk flest skal kunne jakte og fiske til en rimelig penge også etter at Statskog har gitt fra seg myndigheten til det nye forvaltningsorganet Finnmarkseiendommen.Leder Kåre Nytrøen frykter derimot at det motsatte skjer, nemlig at lokale bygdelag - som fungerer nesten som velforeninger - vil selge jaktkort mye dyrere enn hva Statskog gjør i dag.- Slik det ser ut nå, vil bygdelag få anledning til å selge jakt- og fiskekort gjennom forvaltningsrettigheter, sier Nytrøen til Aftenposten.no.

Frykter riksmannsvelde

Ifølge Nytrøen tar Statskog nå noen få hundrelapper for et sesongkort for småviltjegere.- Jeg frykter at jegere vil måtte betale helt andre priser enn de gjør i dag, sier han.Han understreker at jakt og fiske er eksklusive rettigheter som mange er villig til å betale mye for. I Sør-Norge er det ikke uvanlig at jaktrettigheter selges til høystbydende.- Dersom ingen regulerer prisene, er det markedet som bestemmer. Med vesentlig høyere priser vil ikke jakt lenger være en billig aktivitet som er forbeholdt almenheten, sier Nytrøen.Også Norges Jeger- og Fiskerforbund er misfornøyd med at almenhetens rettigheter ikke er bedre ivaretatt i den nye loven, skriver bladet Jakt & Fiske.

- Skyte seg selv i foten

Sametingspresident Sven Roald Nystø mener at Nytrøens utspill er en ren spekulasjon.- Jeg deler ikke frykten for jakt kun for folk med mye penger. Men jeg respekterer Alta Jeger- og Fiskerforenings engasjement i saken, sier Nystø til Aftenposten.no.Han understreker at det er folk i Finnmark som nå skal bestemme over land og vann - gjennom forvaltningsorganet Finnmarkseiendommen. Organet består av tre representanter fra Samtinget og tre fra Fylkestinget.- Jeg har ingen tro på at for eksempel bygdelag vil selge jaktkort dyrest mulig. Det vil nesten være å skyte seg selv i foten. Dersom jaktområder isoleres og selges dyrt, vil det bygge seg opp en enorm motstand i befolkningen, sier sametingspresidenten.- Jeg har stor tro på at folk bruker vettet de har fått utdelt, legger Nystø til.

Finnmark er et eldorado fpr jegere. Knut Heien fra Flå i Hallingdal har jaktet rype i fylket i årevis.
OLE MAGNUS RAPP