De fleste i Modum-undersøkelsen rapporterte at de daglig ble transportert med kjøretøy. Mindre enn 23 prosent oppga at de hver dag gikk 30 minutter eller mer (hjem fra jobb, til butikken, for å hente barn, osv). 22 prosent av de som deltok i Modum-undersøkelsen havner i båsen «fysisk inaktive». Fysisk aktivitet på fritiden var definert som en eller flere treningsaktiviteter per uke, med minst 20 minutters varighet per gang. Menn var generelt mindre aktive enn kvinnene. Men mennene som var regelmessig fysisk aktive på fritiden, brukte lengre tid på treningsøktene og var oftere fysisk aktive enn kvinnene. Nesten 60 prosent av mennene og vel 32 prosent av kvinnene var overvektige. 35 prosent av mennene rapporterte at de hadde middels til dårlig kosthold Nesten 27 prosent av kvinnene oppga at de røkte daglig, mot 20 prosent av mennene.