For at de tiltalte ikke skal kunne samkjøre forklaringene sine, har de forbud mot all skriftlig og muntlig kommunikasjon seg imellom. Men det forhindret likevel ikke at to av dem formidlet sine følelser på annet vis før retten ble satt i morges.

David Aleksander Toska, som fylte 30 år i går, viste tydelig, blant annet ved å smile, at han syntes det var fint å se Metkel N. Betew (27) igjen. De to tiltalte er gode venner, men har ikke sett hverandre på lenge. Begge har sittet i varetekt siden de ble pågrepet og siktet for dødsranet i Stavanger sentrum.

Betew var blant dem som besøkte David Toska og familien hans i rekkehuset i Smeaheia i Sandnes før NOKAS-ranet 5. april i fjor.

Selv om de tiltalte sitter rett ved hverandre på tiltalebenken i Stavanger tingrett, får de altså ikke snakke med hverandre mens rettssaken pågår. Derfor må det bli med ansiktsuttrykk, fingerspråk og småkommentarer også i fortsettelsen. Også i Stavanger fengsel, som er ryddet for alle andre fanger enn de NOKAS-tiltalte, er det totalforbud mot kommunikasjon.

Bortsett fra Toska og Betews "møte" var det lite kontakt mellom de tiltalte i retten i dag. Toska og Erling M. Havnå hadde for eksempel steinansikter da de sto ved siden av hverandre i en pause. Heller ikke Kjell Alrich Schumann, som kom inn i rettssalen som førstemann i morges, viste noen glede ved å se de medtiltalte.