Han er glad for at forsvarerne har vunnet gjennom med sitt krav om utlevering i Stavanger tingrett.

— Dette er veldig gledelig. Det er nødvendig for oss forsvarere å få innsyn i alle sakens dokumenter for å kunne undersøke det som ligger der, og yte et skikkelig forsvar, spesielt i en såpass alvorlig sak, sier han til Aftenposten.no.

Samtidig er Trygve Staff skuffet fordi kjennelsen allerede er påkjært av statsadvokaten.

- Det er skuffende. Det er uheldig at det er statsadvokaten som skal definere hva som er viktig i denne saken, sier han.

Materialet det er snakk om, er såkalt kommunikasjonskontroll - eller avlytting av telefoner. 33 personer ble avlyttet i kjølvannet av NOKAS-ranet.

De 13 NOKAS-forsvarerne har tidligere fått tilgang til deler av materialet, men ville ha alt, noe de nå har fått tingrettens medhold i. Men materialet blir ikke utlevert med det første ettersom statsadvokaten har påkjært kjennelsen til lagmannsretten.

Trygve Staff forsvarer Ridvan Halimi i NOKAS-saken.
SCANPIX