Filharmonidirektør Morten Walderhaug valgte å gå av etter at han ikke fikk gjennomslag for sitt budsjettforslag for 2007. I en pressemelding som orkesteret sendte ut i går etter et styremøte onsdag, heter det at styret og Walderhaug sammen er enige i at han fratrer stillingen.Det var varslet budsjettkutt til et styremøte i Oslo-Filharmonien forrige torsdag, men styreleder Ida Børresen sendte da forslaget i retur til administrasjonen fordi styret ikke var fornøyd med størrelsen på de foreslåtte kuttene. Økte utgifter, særlig lønns— og pensjonsutgifter, tvinger orkesteret til å bruke sparekniven. Styret mente at direktørens budsjettforslag for 2007 ikke var stramt nok.

Ny ledertype.

— Vi har nå gått flere runder, men budskapet er: Ikke flere penger fra kulturdepartementet. For meg har det vært viktig å vitalisere og fornye orkesteret og gi en kunstnerisk fremdrift på tross av forverrede rammebetingelser. Siden det blir umulig å gjennomføre det kunstneriske prosjektet jeg står for nå, velger både styret og jeg å ta konsekvensene av dette. Forutsetningene slik jeg oppfattet det da jeg tiltrådte høsten 2004, er etter mitt syn ikke lenger til stede, sier Walderhaug til Aftenposten, og legger til at han tror orkesteret nå trenger en person med en annen kompetanse og et annet kunstnerisk prosjekt enn det han står for.Walderhaug mener at hovedårsaken til den dramatiske situasjonen er underfinansiering av orkesteret gjennom mange år. Han mener statstilskuddet har vært for lite, og situasjonen stadig er blitt vanskeligere, under en rekke kulturministre.- Man spiller hasard med en av norsk musikklivs toppinstitusjoner. Dette er en trist dag, kommenterer han dystert.

Større kutt.

Onsdag meddelte styreleder Ida Børresen at et nytt budsjett først kan bli klart på nyåret. Styret krever større kutt, enten i publikumstilbudet eller i bemanningen. Ifølge Dagbladet inneholdt Walderhaugs budsjettforslag en skjerming av både drift og av den utøvende staben.- Vi må snu hver sten og se på alle muligheter, kommenterer styreleder Ida Børresen. - Det er jo to store utgiftsposter, lønn og sosiale kostnader på den ene siden, og produksjonskostnadene, og vi må finne en balanse for nødvendige nedskjæringer. Styret har jo et oppdrag, og må forholde seg til rammebetingelsene for å få budsjettet i balanse. Man kan alltid ønske seg mer, sier hun.

Millionunderskudd.

Regnskapet for 2005 viste et underskudd på ca. 4,2 millioner kroner. - Vi må ha ambisjon å legge opp egenkapital, men det er likevel ikke mulig å fjerne hele underskuddet i en jafs, presiserer Børresen. Publikumstilfanget har de siste to årene økt med 10 prosent og egeninntektene med ca. 5 mill. kroner.- Den økonomiske utviklingen har dessverre gått i gal retning over flere år, selv om orkesteret altså har økt egeninntektene. Men de utgjør jo en liten andel av de totale inntektene, bemerker styreleder Ida Børresen.