Han forlot psykiatrien uten diagnose eller medisin. Fagfolkene i Narvik hadde likevel laget rapport på sin pasient. — Han lider av posttraumatisk stressyndrom. Vi utelukker ikke at han er i en paranoid psykotisk tilstand, heter det i rapporten som i går ble referert i tingretten.Selv brukte han fisking som terapi. - Jeg fisket nesten hver dag i ett år. Noe fisk solgte jeg for å få penger, forklarte han.Bentera mente dramatiske hendelser i 2002 hadde skapt hans psykiske problem. Han ble ufrivillig vitne til drap, og havnet i skvis mellom myndighetene og organiserte kriminelle. - Det er lovlig og ulovlig mafia i Algerie, sier han.Begge parter mistenkte Bentera for å jobbe for motsatt side. Hans bil og kontor ble brent, og alle hans papirer forsvant. I en periode flyttet han fra hus til hus for ikke å bli funnet.I Algerie skal han være dømt til ti års fengsel for medvirkning til drap. Selv benekter han enhver befatning med dette. Bistandsadvokatens spørsmål om hans befatning med "Islamsk front" ble brått avvist av hans forsvarer Abdelilah Saeme.Han kom til Oslo i desember 2002. Herfra ble han sendt til asylmottak i Narvik. Her kom han i konflikt med beboerne, og søkte seg til Borkenes mottak ved Harstad.

Psykiske problemer.

I Salten Tingrett fortalte den tiltalte algerieren detaljert om sin sterkt varierende psyke. Han var mistenkelig og så fiender i alle.Ifølge ham selv fikk han ingen hjelp. Problemene kom for alvor etter ett år på Borkenes. Da kom avslaget på asyl, også klagen ble avslått.

Tiltalte Ibrahim Bentera (t.h.) passerer Kato Air- flyets kaptein Stein Magne Lian (t.v.). Bentera hevder at han ikke husker hva som skjedde under dramaet. Han forklarer sine handlinger med depresjon.
BJØRN ERIK RYGG LUNDE-SCANPIX