— Jeg har bodd her i 25 år, og like lenge har jeg ventet på fast dekke, forteller Lilly Dyb Digernes. Veien til Høyvika og Mørkeset i Skodje kommune på Sunnmøre illustrerer godt tilstanden til mange fylkeskommunale veier: Smal, humpete og uten fast dekke.- Vi har et mål om å få fast dekke på alle fylkesveiene, og jobber oss nedover på prioriteringslisten, opplyser Johannes Heir, leder av strategistaben i Statens vegvesens Region Midt. Han forstår godt at de som ofte må kjøre på grusveier ønsker fast dekke.- Men det kan være vanskelig å prioritere. Trafikkmengden spiller inn. I tillegg vurderer vi tilstanden på veien og hvilken funksjon veien har, sier Heir. Lilly Dyb Digernes og naboene kan i alle fall trøste seg med at det før eller siden blir deres tur. Slik er ikke situasjonen i alle fylker. Noen fylker, blant dem Sør-Trøndelag, har ingen forhåpninger om å klare å legge fast dekke på alle fylkesveier. Det finnes altfor mange veier og for lite penger.

<b>Utålmodig. </b>Lilly Dyb Digernes og naboene har kjempet for bedre vei i mange år, men har ikke nådd opp på fylkets prioriteringsliste ennå.
ARNFINN MAUREN